TBB PROSJEKT

TBB prosjekt er vårt konsept for gjennomføring av prosjekter relatert til den daglige driften av eiendommen. Alle eiendommer vil gjennom et livsløp, ha behov for gjennomføring av større eller mindre prosjekter. Det kan være generelt vedlikehold eller oppussing, leietakertilpasning eller oppgradering av tekniske anlegg.

TOTALPROSJEKT

Totalprosjekt er TBB`s konsept der vi gjennomfører hele prosjektet fra A-Å med våre egne prosjektledere. Vi engasjerer samarbeidspartnere på blant annet el., rør og klima/energi, og tar det fulle ansvaret for gjennomføring og overlevering.

TEKNISK OPPGRADERING

Teknisk oppgradering er prosjekter knyttet til tekniske anlegg eller installasjoner. Vi kan bistå med utskifting av ventilasjon og kjøleanlegg, eller vi kan levere prosjekter innen lys, varme, enøktiltak, solavskjerming mm.

LEIETAKERTILPASNING

Leietakertilpasning er vårt konsept for tilpasning til nye leietakere enten det er snakk om å pusse opp eksisterende lokaler eller å bygge opp lokalene fra bunnen av. Vi kan bistå eksisterende leietakere med alt av oppgradering eller ombygging.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold er vårt prosjektkonsept for de mindre prosjektene. Det er stadig behov for prosjekter knyttet til f.eks. vedlikehold – men det kan også være utskifting av branndører, utbedring av skader eller slitasje, brannsikring, reparasjoner av utearealer som asfalt, kantstein, skilting mm.