TBB Eiendomsdrift AS og Mitie Norge AS fusjonerer og skifter navn til Facilitec AS!

Oslo 27.10.2021

TBB Eiendomsdrift AS og Mitie Norge AS fusjonerer og skifter navn til Facilitec AS!

Selskapene slår seg sammen og samler sin satsning innen facility managment og teknisk eiendomsdrift i Norden. Vårt felles navn og merkevare vil fra og med 27.10.2021 være Facilitec AS.

Det nye selskapet – Facilitec AS – vil samles under organisasjonsnummeret 995 437 996 og ha adresse i Industriveien 8b, 1461 Lørenskog.

Organisasjonsnummer: 995 437 996
Fakturaadresse: EHF / faktura@facilitec.no
Besøksadresse: Industriveien 8B, 1461 Lørenskog

Det fusjonerte selskapet – Facilitec AS – blir en stor og slagkraftig aktør som vil levere alle tjenester innen eiendomsdrift/-forvaltning og komplett facility management i Norden. Vi vil ta i bruk og utvikle digitale plattformer og ny teknologi som løfter bransjen til et nytt nivå.

Vi ønsker å tilby innovative løsninger – og være en foretrukket partner for de som ønsker fokus på teknologi, bærekraft og kvalitet for sine eiendommer på en enkel og fremtidsrettet måte.

Våre tjenester vil omfatte hele bredden innen teknisk eiendomsdrift, forvaltning og energiledelse, prosjektstyring samt tradisjonelle tjenester som renhold, kantine, vaktmester, resepsjon, posttjenester m.m.

Sammen med våre kunder skal vi skape fremtidens løsninger og hjelpe våre kunder med å styrke sin virksomhet.

Skulle det være ønskelig med mer informasjon eller spørsmål rundt dette, kan man ta direkte kontakt med Michel Berglund eller Ståle Lilledahl.

Michel Berglund
michel.berglund@facilitec.no
Mobil: 916 51 341

Ståle Lilledahl
staale.lilledahl@facilitec.no
Mobil: 916 28 803