Det kan faktisk koste deg 2,5 års leie å få på plass en ny leieavtale.

Tar du sjansen på å miste en leietaker? Med våre tjenester vil du få leietakere som har lyst til å bli – lenge.

TBB Eiendomsdrift AS skal med kompetente ressurser, drifte og utvikle bygg og eiendom på en slik måte at leietakere er tilfreds med lokaliteter og fasiliteter. Samtidig skal eier oppnå best mulig totaløkonomi, verdiskapning og miljøprofil i sin eiendomsinvestering.

Forholdet til våre kunder skal være preget av profesjonalitet, tillit og langsiktighet.

Derfor er også våre verdier: STOLT / PÅLITELIG / PERSONLIG / HANDS ON