Om TBB Eiendomsdrift AS

TBB Eiendomsdrift AS ble startet i 1998 av tre gründere under navnet Feiing og Vedlikehold AS. Frem til 2003 ble selskapet drevet ved siden av andre faste jobber. I 2003 startet Ståle Lilledahl selskapet Total ByggBehov AS, herav navnet TBB.

Selskapene ble drevet som to søsterselskaper frem til 2008, da virksomhetene ble slått sammen til selskapet som i dag heter TBB Eiendomsdrift AS.

Sammenslåingen dannet grunnlaget for et driftsselskap med bred kompetanse, fra eiendomsdrift, maskindrift og teknisk drift – til vedlikehold og prosjekt.

I 2017 overtok Elite Service Partner AS 70% av aksjene i selskapet. Dette gir TBB Eiendomsdrift AS en solid eierstruktur med strategisk og langsiktig fokus.

I 2019 kjøpte vi selskapene Ren-Vakt AS i Follo og A-Team Gruppen AS i Askim.

TBB Eiendomsdrift AS fremstår i dag som en komplett leverandør av eiendomsdrift – med bred kompetanse og lang erfaring.

Dagens eiendommer og krav til effektiv og bærekraftig drift, stiller nye krav til oss som samarbeidspartner.

Vi sørger derfor for å utvikle både selskapet og våre medarbeidere innen nye krav og tekniske løsninger, slik at vi vil være en leverandør å regne med også langt inn i fremtiden.

PÅLITELIG

«Når jeg har satt det bort til TBB er jeg helt sikker på det er i de beste hender».

Til å stole på – for kunder, kolleger og ledere.

TBB opererer ærlig og seriøst. Vi jukser ikke!

Går ting litt feil, evner vi å rette opp – og levere til slutt.

PERSONLIG

Vi bryr oss om våre kunder og deres utfordringer.
Vi holder kontakten med våre kunder og informerer om status og avvik.
Vi tar oss tid, og vi blir kjent med våre kunder.
Vi er derfor den første våre kunder tenker på, når behovet oppstår.

STOLT

TBB er bedre enn andre, fordi jeg er det!
Yrkesstolthet i alle ledd.
Kunnskap og kvalitet.
Vi ser bra ut.
Vi interesserer oss for oppgavene og utvikler oss i faget.
Når vi er ferdig, snur vi oss og betrakter resultatet.

HANDS-ON

Vi tar eierskap til eiendommen og prosjektene. «Dette er mitt ansvar»!

Vi er proaktive og tenker hele tiden, « Hva kan bli bedre?»

Vi lærer av erfaring.

Vi er tilgjengelige og håndterer akutte situasjoner – og prioriterer riktig.

Våre verdier:

PÅLITELIG / STOLT / PERSONLIG / HANDS-ON