EIENDOMSUTVIKLING

TBB Eiendomsutvikling gjennomfører rehabilitering og vedlikeholdsprosjekter, samt ombygging og leietakertilpasning for våre eiendomskunder og deres leietakere.

Vi tar totalansvaret fra skissestadiet til ferdig innflytningsklart prosjekt, inkludert alle fag og leveranser, gjerne også møblering og flytting.

TBB Eiendomsutvikling gjennomfører alle mindre bygningsmessige serviceoppdrag som utskifting av dører og vinduer samt utvendig og innvendig vedlikehold. Til og med utstillingene til IKEA har vi bygget mange av.