Eiendomsdrift

 

Driftstekniker
Daglig oppfølging, vedlikehold og drift av tekniske anlegg er selve kjernen i vår virksomhet, og utføres av våre dyktige driftsteknikere. Med fokus på eiendommens tekniske tilstand og verdi samt leietakertilfredshet sørger vi for at eiendommen opprettholder sitt fulle potensiale.

 

Brannvern og internkontroll
Vi utfører service på slukkeapparater og slangeposter samt påtar oss brannvernlederrollen. I tillegg utfører vi slukkeøvelser og opplæring av ansatte. Vi bistår også med skilting branntegninger og eiendommens overordnede brannstrategi. Med tjenester som termografering av eltavler, legionellakontroll, radonmåling, fjerning av istapper og inneklimaforhold i tillegg til brannvern, tar vi hånd om eiendommens behov i forhold til internkontrollforskriften.

 

Renhold
TBB utfører alle typer innvendig og utvendig renhold, enten det er manuell- eller maskinvask. TBB er godkjent renholdsbedrift. Det betyr at vi er godkjent av Arbeidstilsynet og oppfyller myndighetenes krav til ansattes betingelser og arbeidsforhold.