TBB EIENDOMSDRIFT

TBB Eiendomsdrift er, som navnet tilsier, vårt største og viktigste forretningsområde. Eiendomsdrift er et vidt begrep, og TBB leverer tjenester i hele spekteret, både innvendig og utvendig på alle former for bygg samt utomhusarealer. Tjenestene leverer vi med eget mannskap og maskinpark eller med våre strategiske samarbeidspartnere.

TOTALDRIFT

Totaldrift er TBB`s driftskonsept der vi tar det fulle og hele ansvaret for drift av eiendommen. Vi håndterer da alle driftsavtaler og planlegger oppgavene i et årshjul tilpasset hver enkelt eiendom. Vi håndterer da også vedlikeholdsledelse og miljøledelse samt bistår i budsjetteringsprosesser. Totalkonseptet inkludere også de nedenstående konseptene skreddersydd for hver enkelt eiendoms behov, samt kundens ønske.

TEKNISK DRIFT

Teknisk drift er et konsept der vi i tillegg til basis +, også leverer kompetanse på daglig drift av avanserte tekniske anlegg. Vi kan også levere fjernovervåkning og styring via SD, samt bistå med energiledelse og optimalisering av driften. I tillegg utfører vi periodisk service og vedlikehold på tekniske anlegg.

BASIS +

Basis + konseptet inneholder samme tjenester som i BASIS, men med tillegg av at vi også bistår med vedlikeholdsplanlegging, budsjettering og internkontroll. Vi kan altså ta ansvar for mange av de faste og lovpålagte oppgavene som for eksempel det et sameiestyre har ovenfor myndigheter og egne beboere.

BASIS

Basis er vårt lavterskelkonsept for drift av enklere eiendommer, eller der vi kun lever vaktmestertjenester som et supplement inn i en større driftsorganisasjon. Våre vaktmestere kan bistå med alle typer vaktmesteroppgaver som bytte av lyskilder, tilsyn, daglig vedlikehold, søppelplukking, oppfølging av renovasjon, håndmåking, stell av grøntanlegg og typiske «handyman»-oppgaver.