Våre referanser

Vi i TBB er stolte av referanselisten vår. Vi har en rekke solide og seriøse eiendomsaktører og andre byggherrer på kundelista. Vi har opp gjennom årene levert et bredt spekter av tjenester til mange av dem.
Mange av våre kunder har egne driftsavdelinger. Her leverer vi tilleggstjenester som sommer og vintervedlikehold, teknisk service eller leietakertilpasninger. Vi har også ved flere anledninger operert som sommervikar for våre kunders driftspersonell.

For andre kunder leverer vi komplette driftstjenester i alle fag.