Om TBB Eiendomsdrift

TBB skal med kompetente ressurser, drifte og utvikle bygg og eiendom, på en slik måte, at leietakere er tilfreds med lokaliteter og fasiliteter. Samtidig som eier oppnår best mulig totaløkonomi, verdiskapning og miljøprofil i sin eiendomsinvestering, enten det dreier seg om næring, boligsameier eller offentlige.

Dette er vår forretningside. For å oppnå dette, har vi laget en rekke punkter som vi jobber etter i hverdagen.

  • Vi vet at synlige, høflige, serviceinnstilte og kompetente driftsteknikere øker leietakertilfredsheten på eiendommen.
  • Vi vet at det er store innsparingspotensial knyttet til energiforbruk, og andre eier- eller felleskostnader, der vi kan bidra til å utnytte disse.
  • Vi vet at gode rutiner og innkjøpsavtaler på forbruksmateriell kan bidra til å spare kostnader knyttet til både felles- og eierkostnader.
  • Vi vet at eiendomsverdien øker med godt planlagt, budsjettert og gjennomført vedlikehold av bygningsmassen.
  • Vi vet at når leiekontrakten er signert haster det med å få lokalene ferdigstilt og leietakeren på plass. Våre prosjektledere og håndverkere bidrar til en problemfri leietakertilpassning uansett kompleksitet.
  • Vi kjenner lover og forskrifter, og kan bidra til å innfri disse knyttet til internkontroll, elsikkerhet, brannvern, radonkontroll, legionella, F-gass direktivet med mere, på din eiendom og for dine leietakere.
  • Vi har systemer rutiner og kompetanse til å ivareta alle disse utfordringene og mulighetene.

 

TBB ønsker å være den økonomisk mest fordelaktige leverandørern for eiendomsinvestorer.

For å få til dette, har vi sett på både eier og felleskostnader i et typisk næringsbygg. Modellen under viser fordelingen for de ulike kostnadspostene.

Med denne som utgangspunkt, har vi valgt å satse på høyt kompetente driftsopperatører. Kostnaden til den tradisjonelle vaktmesteren utgjør kun 3% av de totale kostnadene.

Vi har derfor tro på at byggherren er tjent med å legge litt ekstra i denne posten for å få kompetente driftsopperatører. Gevinsten er innsparing i de fleste andre, og langt større postene, som energi og vedlikehold.