MASKIN OG UTEMILJØ

TBB Maskin og Utemiljø utfører sommer- og vintervedlikehold med eget personell og utstyr. I tillegg samarbeider vi med andre aktører på brøyteruter, der vi ikke har stort nærvær selv. TBB Maskin og Utemiljø utfører tjenester som brøyting, strøing og salting, både maskinell og manuell, om vinteren. Andre tjenester er feiing, spyling, fasadevask, gressklipping, stell av grøntanlegg, steinlegging, oppmerking, høytrykksspyling, garasjevask og tyggisfjerning.