KLIMA & ENERGITEKNIKK

 

Service på ventilasjon, kjølemaskiner og varmepumper.

TBBs personell utfører service på ventilasjonsanlegg med tilhørende automatikk, kjøle maskiner og varmepumper. TBB kan følge opp ditt SD- og EOS-anlegg. Vi har også avanserte måleinstrumenter for måling og logging av inneklimaparametere som CO2, fukt, temperatur, luftmengde og trekk.

 

F-gass service

EU og Norge har innført F-gassforordningen, EF nr. 842/2006 I hovedtrekk for anleggseiere betyr dette ansvar for lekkasjekontroll på alle kuldetekniske installasjoner.

I hovedtrekk for anleggseiere betyr dette ansvar for lekkasjekontroll på stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr.

Anleggseier skal påse at firmaet som utfører service og vedlikehold, lekkasjesøking og eventuelt utfører reparasjon av anlegget er sertifisert. TBB er sertifisert i høyeste klasse.

 

Entrepriser

Innenfor de tekniske fagene ventilasjon, kjøling/varmepumpe og automatikk, gjennomfører TBB rehabiliteringsprosjekter og nyinstallasjoner for våre kunder. Vi gjennomfører prosjekter på alt fra mindre leietakertilpasninger der kanaler og ventiler må legges om, til store rehabjobber med nye ventilasjonsanlegg, kanalnett og kjølemaskiner.